ATM

ATM (Asynchronous Transfer Mode) ATM protokolü asenkron time division multplexing(TDM) kullanan, hücre bazlı anahtarlama tekniğidir. Eldeki veriyi küçük çapta hücrelere yükler ve fiziksel bağlantılar üzerinde data link katmanı bağlantısı sağlar.

ATM’e geçmeden önce Asenkron haberleşme ve TDM i açıklayacak olursak. Asenkron haberleşme veri iletimi esnasında veriyi ileten ile alan arasında zamandan bağımsız olarak iletişimin sağlandığı haberleşme tekniğidir. Bir örnek ile açıklayacak olursak asenkron haberleşmeye telefon konuşmalarını verebiliriz. Bir telefon konuşması esnasında iki tarafta birbirinden bağımsız olarak konuşabilir. Yani eğer iletişim senkron(eşzamanlı) olarak sağlansaydı her iki taraf ta kendileri için ayrılış olan zaman aralığını beklemek zorunda kalacaklardı. Okumaya devam et “ATM”