3. Katman Switchlerde QinQ Konfigürasyonu

QinQ’ nun ne demek olduğunu ve ne işe yaradığını hatırlamak için buraya tıklayabilirsiniz. Aşağıda örneğini vereceğim topolojide servis sağlayıcının müşteri şirkete bakan iki ayrı ucunda bulunan iki 3.katman switch (SS_SW1 ve SS_SW2) ve şirketimin servis sağlayıcısına bakan taraflarında bulunan iki ayrı 2.katman switch yer almaktadır. Burada amacımız şirketin Doğu ve Batı şubelerini servis sağlayıcısından aldığı MetroEthernet hizmeti aracılığı ile birleştirmektir. Doğu ve Batı şubelerindeki vtp ve cdp bilgilerinin de bu servis sağlayıcı üzerinden akmasını istemekteyiz.


Gereksinimleri belirlediğimize göre artık cihaz konfigürasyonlarına başlayalım. Bu senaryoda servis sağlayıcının şirkete tek bir vlan ayırdığını (vlan 200) varsayalım. Servis sağlayıcı 3.katman kenar switchlerinde yapılacak konfigürasyon öncelikle standart bir portu Access moda çekip vlan atama işleminden farksızdır. Sonrasında ise bu portun bir qinq tünel portu olduğunu interface’de belirtmektir. Bunu da interface de girilecek “switchport mode dot1q-tunnel” komutuyla gerçekleştireceğiz. Böylelikle interface’in tünel interface’i olduğunu belirtmiş olduk. Şimdi sırada iki şube arasında akmasını istediğimiz vtp ve cdp bilgileri yer almaktadır. Bunun için interface altına “l2protocol-tunnel cdp”, “l2protocol-tunnel vtp” ve komutlarını girmemiz gerekmektedir. Bu konfigürasyonları girdikten sonra “show interface g3/2 switchport” ve “show interface g4/27 switchport” komutları ile interface’lerin tünel modunda olup olmadığını kontrol edebiliriz. Komutun çıktıları arasında “Operational Mode: tunnel” ve “Administrative Mode: tunnel” ifadesini görüyorsak tünel konfigürasyonumuz oluşmuş demektir.

Müşteri şirketin uç cihazlarında yapılması gereken konfigürasyon ise bir portu trunk moda(tagged vlan) almaktan farksızdır. Aşağıda cihazlarda girilmesi gereken konfigürasyon çıktıları gösterilmektedir.

SS_SW1:

SS_SW1#sh run int g 3/2
interface GigabitEthernet0/15
description To-Sw_1
switchport access vlan 200
switchport mode dot1q-tunnel
l2protocol-tunnel cdp
l2protocol-tunnel vtp
no cdp enable
end

SS_SW1#sh int g3/3 switchport
Name: Gi0/15
Switchport: Enabled
Administrative Mode: tunnel
Operational Mode: tunnel
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 200 (VLAN0200)
…..
…..
…..

SS_SW1#show l2protocol-tunnel interface g3/2 summ
COS for Encapsulated Packets: 5
Port Protocol Shutdown Drop Status
Threshold Threshold
(cdp/stp/vtp) (cdp/stp/vtp)
(pagp/lacp/udld) (pagp/lacp/udld)
——- ———– —————- —————- ———-
Gi3/2 cdp — vtp —-/—-/—- —-/—-/—- up
—- —- —- —-/—-/—- —-/—-/—-

SS-SW2:

SS-SW2#sh run int g 4/27
interface GigabitEthernet4/27
switchport access vlan 200
switchport mode dot1q-tunnel
l2protocol-tunnel cdp
l2protocol-tunnel vtp
no cdp enable
end

SS-SW2#sh int g4/27 switchport
Name: Gi4/27
Switchport: Enabled
Administrative Mode: tunnel
Operational Mode: tunnel
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 200 (VLAN0200)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
…..
…..
…..

SS-SW2#sh l2protocol-tunnel summary
COS for Encapsulated Packets: 5
Drop Threshold for Encapsulated Packets: 0
Port Protocol Shutdown Drop Status
Threshold Threshold
(cdp/stp/vtp) (cdp/stp/vtp)
(pagp/lacp/udld) (pagp/lacp/udld)
——- ———– —————- —————- ———-
Gi4/27 cdp — vtp —-/—-/—- —-/—-/—- up
—- —- —- —-/—-/—- —-/—-/—-

SW_1

SW_1#sh run int g0/24
interface GigabitEthernet0/24
switchport mode trunk
end

SW_2

SW_2#sh run int g1/2
interface GigabitEthernet1/2
switchport mode trunk
end

Keyifli günler…

Mehmet Burak Uysal

“3. Katman Switchlerde QinQ Konfigürasyonu” için bir cevap

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir