802.1QinQ

802.1QinQ bir ethernet frame formatıdır, yepyeni bir teknoloji olmak yerine 802.1Q nun değiştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Genel olarak QinQ ya da Q-in-Q diye adlandırılır. 802.1Q standartı ethernet frame-ine 4bytelık tek bir VLAN başlığı eklemesine izin verirken QinQ frame-e iki adet 4bytelık VLAN başlığı eklenmesini sağlar. Aşağıdaki resimde hiçbir başlik eklenmemiş ve 802.1q, 802.1qinq standardında başlık eklenmiş ethernet framelerinin flagyl medication yapısı görülmektedir.

Paketin yapısı görüldüğü gibi son derece celebrex dosage basittir, fakat bizi asıl ilgilendiren neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulur sorusu. Servis sağlayıcıdan hizmet alan şirketler kullandıkları VLANleri bir noktadan farklı noktaya iletme ihtiyacı duyarlar. Aynı servis sağlayıcıya bağlı şirketlerin aynı VLAN ID lerini kullanması durumunda farklı tipteki trafiklerin ulaşmaması gerektiği noktara ulaştığını gözlemyelebiliriz. Servis sağlayıcının her müşteriye özel bir VLaN ID aralığı ataması ise mümkün değildir çünkü 802.1q standardında ulaşabilecek max VLAN sayısı 4096dır. Bu da yetersiz bir sayıdır.
Q-in-Q sayesinde servis sağlayıcı SP-VLAN ID (service provider VLAN ID) adında ikinci bir VLAN başlığı kullanarak müşteri VLAN leri arasındaki karışıklığı engeller. Müşteriden gelen VLAN başlığı eklenmiş paketlerdeki VLAN başlığı korunarak üzerine SP-VLAN ID eklenir ve farklı müşteriler Anche se i video poker sono dei giochi di casino che si basano in buona parte sulla fortuna, se hai un po’ di esperienza puoi riuscire a vincere con maggiore facilita, ecco perche fare un po’ pratica ai video poker gratis puo essere un buon modo per migliorare il tuo stile di gioco, potrai capire quali sono le mosse migliori in ogni occasione, e sapere al volo quali carte tenere e pfizer recall lipitor quali cambiare in base al video poker al quale stai giocando. aynı VLAN aralığını kullansa bile paketler sorunsuz gereken yere ulaşır.

Durumu Cisco nun http://celebrexgeneric-online.org/ sitesinden aldığım bir örnek üzerinde açıkayacak olursak;

Şekilde görüldğü gibi aynı servis sağlayicidan hizmet alan A 1-100 arasındaki VLAN leri, B ise 1-200 arasındaki VLANleri kullanmaktadır. Servis sağlayıcı A için 50, B için 100 servis VLANini kullanmaktadır. Bu durumda iki müşteriden de gelen 10 VLAN başlığına sahip paketlerin üzerine farkli SP-VLAN leri eklenerek , servis sağlayıcı trafikleri kendi networkünde birbirinden ayırır. Bu topolojide servis VLANi müşteri tarafından görülmez ve müşterinin kendi VLAN lerini servis sağlayıcıya bağlı olduğu porttan yollamak dışında bir şey yapmasına gerek yoktur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir