Bilişimde Genç Hareket Nedir?

Yazının ismi çok geniş bir kapsamda anlaşılabilir ama size Bilişimde Genç Hareket adındaki bir projeden bahsetmek istiyorum. Spesifik bir projeden bahsediyorum diye kapsam dar sanılmasın isterim zira Bilişimde Genç Hareket (BGH) sadece bilişim konusunu değil, sosyal sorumluluk ve gönüllülük gibi toplumsal konuları da işliyor.

BGH 2006 yılından bu yana Habitat için Gençlik Derneği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) , Cisco, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ortaklığında gerçekleştirilen bir projedir. Projenin amacı gençleri bilişim ve ağ teknolojileri alanında eğiterek, onları yarının dünyasına hazırlamak ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden yüzlerce genci, bilgi temelli toplumun ve ekonominin bir parçası haline getirirken gönüllülük ilkesi ile toplumsal bilinç kazanmalarını sağlamaktır.

Türkiye nüfusunun %18’i 15-24 yaş grubu arasında gençlerden oluşuyor. Demografik profil ve işsizlik verileri de hesaba katıldığında Türkiye gençliği, özellikle de ekonomik olarak dezavantajlılar ve işsizler yurt dışındaki yaşıtlarının faydalandığı imkanlardan yararlanamıyorlar. Bunun yanında bilişim dünyanın en hızlı gelişen sektörü olarak süratle büyümeye devam etmekte. Türkiye’de bilişim sektörü 2009 yılını 27,5 Milyon dolar ile kapatmışttı ve 2010 için %8’lik büyüme bekleniyor. Bu büyüme bilişim sektöründe çalışacak profesyonel iş gücü açığını da getirmektedir.

BGH kapsamında gençler, bilişim ve ağ teknolojileri alanında eğitim alarak, hem kendi bölgelerine hem de böylece ülke ekonomisine katkıda bulunacak şekilde yetiştirilmektedir. Ülke genelinde 16-26 yaş arasında, sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı dediğimiz gençler gönüllü eğitmen olmak için seçilmekte ve Cisco Networking Akademisi kapsamında bilişim eğitimi almaktadır. Gönüllü eğitmenler daha sonra kendi illerinde yine imkanı olmayan gençlere bu eğitimi ücretsiz olarak sağlamaktadır. Bunu yaparken gençlerin kendi insiyatiflerini oluşturmaları özendirilmektedir. Böylelikle Cisco Networking Akademisi eğitimleri gençlere gençler tarafından, ücretsiz olarak ulaştırılır. Böylelikle Bilişimde Genç Hareket teknoloji, bilişim, sosyal sorumluluk ve gönüllülüğü bir araya getiren bir projedir.

Gönüllülük ilkesi projenin en önemli gücüdür. Gönüllü eğitmenler kişisel gelişmelerine katkıda bulunur, iş deneyimi kazanırlarken, sosyal sorumluluk gereği kendi şehirlerindeki gençlere destek olup, ülkenin gelişmesine aktif olarak katkıda bulunurlar.

BGH Proje ortakları projeye değişik boyutlarda katkı sağlarlar. Habitat için Gençlik Derneği’nin 40.000’den falza gençten oluşan iletişim ağı, gönüllüleri ve proje yöneticisi ile katkı sağlarken, UNDP de bünyesinde istihdam ettiği, HiG derneğiyle birlikte koordineli çalışan Birleşmiş Milletler Gönüllüsü (UNV) ile projeye tam zamanlı destek sağlar. Cisco Systems proje için Networking Akademisi Programını ücretsiz açar ve her türlü materyalle destek verir. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi, Cisco tarafından yetkilendirilmiş Eğitim Merkezi olarak projenin teknik ihtiyaçlarını ve eğitmen eğitimlerine verirken projeye her türlü desteği teknik de sağlamaktadır.

BGH kapsamında ilk etapta Bilişim Teknolojisin Temelleri (IT Essentials) eğitimi verilmekte. Ağustos 2010 itibariyle CCNA 1-2 eğitimlerine de başlanacak. Gençlere bu eğitimleri götürürken gönüllüler olarak bir taraftan da bu eğitimlerin neden çok önemli olduklarını açıklamaya çalışmaktayız. Zira gözlemlediğimiz üzere ülke genelinde ağ ve bilişim teknolojileri konusunda gençler de dahil genel bir bilgi eksikliği var.

BGH’ı daha önce gerçekleştirilmiş diğer projelerden ayıran, farklılaştıran ve özelleştiren şey mevcut birçok projenin ötesinde, gençleri sadece bilişim konusunda bilgilendirmek değil, aynı zamanda onlara bir meslek kazandırmaya ve global rekabet koşullarında güçlendirmeyi hedefleyerek planlanmış olmasıdır. Gönüllü eğitmenler sadece ITE’de bile 70 saatlik bir eğitim vermeyi kendileri taahhüt ettiklerinden kişisel bilinç ve toplum bilinci için etkileri de tartışmasız son derece önemlidir.

Bugüne kadar 1500’den falza mezun vermiş, 20 şehirde 45 akif eğitmenle devam eden Bilişimde Genç Hareket’i daha da geliştirmek ve kalıcı kılmak için çalışıyoruz. Bunun için BGH’ın toplumda tanınırlığını arttırmak, başarısını anlatma ve gençlerin harekete katılımını özendirmek için değişik aktiviteler yapıyoruz. Diğer taraftan yurt dışında da projenin uygulanabilmesi için deneyimlerimizi başka ülkelerle paylaşırken, onlara bu süreç içinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Diğer bir taraftan ise, sadece ITE seviyesinde olan eğitimlerimizi CCNA düzeyine çıkartıp eğitimlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bir yandan da sektör uzmanları ile birlikte eğitmenlerimize webinar ve seminarlar düzenleyerek vizyon kazandırmak ve global ve sektörel gelişmelerden sürekli haberdar etmek için uğraşıyoruz.

Daha fazla bilgi almak veya Bilişimde Genç Hareket’e bir şekilde katkı sağlamak için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Yaşıtlarının, yaşadıkları yerin ve son tahlilde ülkenin gelişimi için çalışan gönüllü gençlerin hevesine tanık olun. Gelin ve kendiniz görün; küçük bir kıvılcım nasıl kocaman bir ateşe dönüyor.

Evin TAŞ

UN Volunteer

“Bilişimde Genç Hareket Nedir?” için bir cevap

  1. Meraklı kişiyim , eğitim verirlerse verilen eğitimde uzman olabilir. İstanbulda bildiğiniz kurumlar varmı ? Yetiştirecek Eğitecek kurum veya bana bi yol gösterirmisiniz istanbulda okumak veya eğitim almak istiyorum…

    iyi günler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir