Cisco'da Kısayol Oluşturma

Karmaşık komutlar için cisco ios’larda yine network yöneticisi düşünülerek hazırlanmış 😉 istenilen komutlara sadece istenilen mod’larda kullanılabilecek alias ekleme uzun süredir kullanılan bir özelliktir. Bu özellik eğlenme amaçlı olarak kullanılabileceği gibi, network yöneticilerine çok daha hızlı bir troubleshooting olanağı da sağlayabilmektedir.

Alias ekleyebilmek için, Global Configuration mod altında “alias” komutunu girince sıra ekleyeceğimiz alias’ın çalışacağı modu belirlemeye geliyor.

aaa-attr-list            AAA attribute list config mode
aaa-user                 AAA user definition
archive                  Archive the router configuration mode
arp-nacl                 ARP named ACL configuration mode
cns-connect-config       CNS Connect Info Mode
cns-connect-intf-config  CNS Connect Intf Info Mode
cns-tmpl-connect-config  CNS Template Connect Info Mode
configure                Global configuration mode
control-plane            Control Plane configuration mode
dhcp                     DHCP pool configuration mode
dot1x-credential-mode    dot1x credential profile configuration mode
eap-profile-mode         eap profile configuration mode
exec                     Exec mode
fallback-profile-mode    fallback profile configuration mode
identity-policy-mode     identity policy configuration mode
identity-profile-mode    identity profile configuration mode
interface                Interface configuration mode
interface                Interface range configuration mode
ipenacl                  IP named extended access-list configuration mode
ipnat-pool               IP NAT pool configuration mode
ipsnacl                  IP named simple access-list configuration mode
kron-occurrence          Kron Occurrence SubMode
kron-policy              Kron Policy SubMode
line                     Line configuration mode
log_config               Log configuration changes made via the CLI
mac-enacl                MAC named extended ACL configuration mode
map-class                Map class configuration mode
map-list                 Map list configuration mode
mstp_cfg                 MSTP configuration mode
null-interface           Null interface configuration mode
preauth                  AAA Preauth definitions
profile-map              profile-map config mode
qosclassmap              QoS Class Map configuration mode
qosclasspolice           QoS Class Police configuration mode
qospolicymap             QoS Policy Map configuration mode
qospolicymapclass        QoS Policy Map class configuration mode
radius-attrl             Radius Attribute-List Definition
radius-locsvr            Radius Application configuration
sg-radius                Radius Server-group Definition
sg-tacacs+               Tacacs+ Server-group Definition
subinterface             Subinterface configuration mode
tablemap                 Table Map configuration mode
template                 Template configuration mode
trange                   time-range configuration mode
vc-class                 VC class configuration mode
xml-app                  XML Application configuration mode
xml-transport            XML Transport configuration mode

Bu aşamada istenilen mod seçilerek sıra istediğimiz komut için alias belirlemeye gelir.Belirlenen alias’tan sonra belirlediğimiz alias’ın çağıracağı komut belirlenerek, komut tamamlanır.

örnek:

Agciyiz(config)#alias exec eyvah show interface gigabitEthernet 0/1

Agciyiz#eyvah
GigabitEthernet0/1 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Gigabit Ethernet, address is 0011.2233.4455 (bia 0011.2233.4455)
MTU 1000 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Auto-duplex, 100Mb/s, media type is 10/100/1000BaseTX
input flow-control is off, output flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of “show interface” counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Eklediğiniz ve ios’larda default olarak gelen alias’ları;çalıştıkları mod’ların altında “show alias” komutuyla listeleyebilirsiniz.

Agciyiz#show aliases
Exec mode aliases:
h help
lo logout
p ping
r resume
s show
u undebug
un undebug
w where
eyvah show interface gigabitEthernet 0/1

Global configuration mode aliases:
eyvah2 do show mac address-table

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir