DNS Kaynak Kayıtları

Kaynak kayıtları bir domain isim uzayının yapısını ve içeriğini belirten veri elemanlarıdır. Bütün DNS tanımlama işlemleri kaynak kayıtları cinsinden yapılmaktadır. Yani DNS sunucularının asıl görevi olan isim-ip dönüşümleri Kaynak Kayıtları aracılığıyla yapılır. Kaynak kayıtları formatı RFC 1035 3.2.1. de belirtilmiştir. Kaynak kayıtları genel olarak

“Alan_Adı ttl Sınıf Kaynak_Kaydı Kayda_Özgü_Veriler” şeklindedir.

Alan Adı: Kaynak kaydı yapılacak adresi belirtir.
ttl(time to live): Diğer DNS sunucuları/istemcileri tarafından bilginin ne kadar süre ile cache’te tutulacağını belirtir. Bu kısım elle belirtilebileceği gibi SOA kaydı üzerinden de türetilebilir. Eğer bu kısma bir değer girilmezse SOA kaydı üzerindeki ttl değerini alır. Burada dikkat edilecek husus sunucun üzerindeki verilerin durumuna göre optimum seviyede bir ttl süresi belirlemektir.
Sınıf: Kaynak kaydın sınıfını belirten anımsatıcı bir değer içerir
0 Rezerve
1 İnternet (IN)
2 Atanmamış
3 Chaos (CH)
4 Hesiod (HS)
5-65534 Atanmamış
65535 Rezerve

A KAYDI
Adres kaydıdır. 32 bitlik IPV4 adresini DNS domain ismine eşler.

alan_adı sınıf ttl A IP_v4_address
adres1.itu.edu.tr. IN A 160.75.1.2

AAAA KAYDI
IPV6 için adres kaydıdır. 128 bitlik IPV6 adresini DNS domain ismine eşler.

alan_adı sınıf ttl AAAA IP_v6_address
ipv6_adres.itu.edu.tr. IN AAAA 1234:9:8:7:6:5:432:10ab

ATMA KAYDI
ATM(Asynchronous Transfer Mode) adres kaydıdır. owner alanında geçen DNS adresini atm_address alanında geçen ATM adresine eşler

alan_adı ttl sınıf ATMA atm_address
atm-host ATMA 36.0074.10010200000000000009.00a45b000002.00

CNAME KAYDI
Canonical name kaydıdır. owner kısmındaki alternatif domain ismini canonical_name alanındaki birincil DNS domain ismine eşler. Aynı ip adresine birden fazla domain ismi atanmasını sağlar.

alan_adı ttl sınıf CNAME canonical_name
bim.itu.edu.tr. CNAME cit.itu.edu.tr.

HINFO KAYDI
Host Information kaydıdır. owner kısmındaki DNS adresinin bulunduğu bilgisayar üzerindeki işlemci ve işletim sistemlerine ait bilgileri verir. Bu bilgi ftp gibi bilgisayarlar arası iletişimde özel prosedürler gerektiren bazı uygulama protokolleri tarafından kullanılabilmektedir.

alan_adı ttl sınıf HINFO cpu_type os_type
ornekbilgisayar.itu.edu.tr. HINFO INTEL-386 WIN32

ISDN KAYDI
ISDN (Integrated Services Digital Network) kaydıdır. DNS domain ismini bir telefon numarasına eşler.
alan_adı ttl sınıf ISDN isdn_adresi
itubim_telefon.itu.edu.tr. ISDN 009012345678913

MX KAYDI
Mail Exchanger kaydıdır. Owner alanındaki domain’e gönderilmek istenen e-postaların mail_exchanger_host’ta belirtilen adrese yönlendirilmesini sağlar. Eğer birden fazla exchanger belirtilmiş ise her MX kaydına bir öncelik değeri verilir. Değeri düşük olan kayıt önce tercih edilir.

alan_adı ttl sınıf MX preference mail_exchanger_host
itu.edu.tr. MX 10 mailsuncusu1.itu.edu.tr

NS KAYDI
Name server kaydıdır. owner kısmında belirtilen DNS domain’ini; name_server_domain_name alanında belirtilen DNS sunucuları ile eşleme işlemini yapar. NS kaydı ile ağda bulunan DNS serverları tanımlanır.

alan_adı ttl IN NS name_server_domain_name
itu.edu.tr. IN NS ns1.itu.edu.tr

OPT KAYDI
Option kaydıdır. OPT kaydı transport katmanı mesajlarına(örneğin UDP) ait bir kayıttır. Bir DNS sorgusu ya da cevabında additional_data kısmına bir OPT kaydı eklenebilir. Fakat her mesaj için gerekli değildir.

isim OPT sınıf ttl rdlen rdata
abcd OPT IN 1280 0 0

PTR KAYDI
Pointer kaydıdır. in-addr.arpa domaininde kullanılır. Ters DNS sorgularında verilen; bir ip adresine karşı düşen DNS adresini bulmak amacıyla kullanılır. owner kısmında verilen in-addr.arpa. adresini targeted_domain_name alanındaki domaine eşler.

alan_adı ttl sınıf PTR targeted_domain_name
1.2.75.160.in-addr.arpa. PTR pc.itu.edu.tr.

RP KAYDI
Responsible Person kaydıdır. owner kısmında belirtilen domaine ait sorumlu adres bilgisini belirtir.

alan_adı ttl sınıf RP mailbox_name text_record_name
deneme.itu.edu.tr. RP ns1.itu.edu.tr. hostmaster.itu.edu.tr.

SIG KAYDI
İmza kaydıdır. Kaynak kayıt kümesini, domain ismine ve geçerli olduğu aralığa enkripte eder.

alan_adı sınıf SIG ttl signature_expiration signature_inception key_identifier signer_name{digital_signature}

imza.itu.edu.tr IN SIG 6400 19723101987000 197001010011111 49292 imza.itu.edu.tr {ADSFP8d9yYNyQtW2EMRw5VFdslEJkUx/fxkfBeH1El4ixPFhpfHFElxbGFDRTYUTCmfiYy2X+8XpFjw
ICHc398kzWsTMKlx123kdyrtq=}

SOA KAYDI
Yetki başlangıç kaydıdır. Zone’un kaynağını belirtir ve o zone üzerinde sorumlu olan name sunucusunu içerir. DNS sunucusunun sorumlu olduğu zone u ve zone’un belli başlı özelliklerini belirler. SOA kaydı herhangi bir zone için

daima ilk kaynak kaydıdır.

serial_number: Seri numarasını belirtir. Yapılan her değişiklikte bu numara artar. Zone transferleri bu numaraya bakılaraktan yapılır.
refresh_interval:İkincil DNS sunucusunda zone bilgisinin yenilenmesi gereken süreyi belirtir. Bu sure dolduğunda zone bilgisinin yenilenmesi gerekir.(saniye)
retry_interval: Bir şekilde tamamlanamamış zone yenileme denemesinden sonar beklenen süredir.(saniye)
expiration: Zone bilgisinin yenilenemediği durumlarda ikincil sunucunun sorgulara yetkili olarak cevap vermeyi kesmesi için geçmesi gereken süredir.(saniye)
minimum_time_to_live: İkincil sunucunun zone dosyasını önbellekte tutma süresidir. (saniye)

alan_adı sınıf SOA name_server responsible_person (serial_number refresh_interval retry_interval expiration minimum_time_to_live)
itu.edu.tr IN SOA ns1.itu.edu.tr. admin.itu.edu.tr. ( 1234 7200 1200 56400 360 )
Yukarıda responsible_person kısmında geçen admin.itu.edu.tr; aslında admin@itu.edu.tr dir. “@” işareti yerine “.” işareti kullanılmaktadır.

SRV KAYDI
Service locator kaydıdır. Bir DNS sorgusuyla benzer TCP/IP tabanlı servis veren suncuların konumunun saptanmasını sağlar. Bu kayıtla birlikte bir domain altında bulunan ve belli başlı sunucu po
rtları ve iletişim protokollerinin listesini elde edebiliriz.

servis.protokol.isim ttl sınıf SRV öncelik ağırlık port hedef
_telnet._tcp._tlnt SRV 0 0 23 1.itu.edu.tr SRV 1 0 23 2.itu.edu.tr

servis: Kullanılan servisin sembolik adıdır. smtp gibi…
protokol: İletişimprotokolüdür.TCP, UDP gibi…
isim: Kayda ait domain ismi. Bu kaynak kaydıi sorgulanmaması yönüyle diğer kayıtlardan ayrılır.
öncelik: hedefte belirtilen bilgisayar için öncelik değeri belirtir.
ağırlık: hedefte birden fazla sunucu belirtilmesi durumunda öncelik değerine ek olarak kullanılabilen yük dengeleme(load-balancing) için kullanılır.
port: sunucuya ulaşılacak bağlantı noktası
hedef: İstenilen servisi sağlayan sunucunun DNS domain adıdır. Burada belirtilecek hedeflerin mutlaka A kaydı yapılmış olmalıdır.

TXT KAYDI
Text kaydıdır. Owner kısmında belirtilen domain ismi ile alakalı açıklamaların girilebileceği kayıt türüdür.

alan_adı ttl sınıf TXT text_string
deneme.itu.edu.tr. TXT “deneme amacıyla kurulmuş domain’ dir”

WKS KAYDI
Well-known servis kaydıdır. Bir ip adresinde bulunan ve bir protocol tarafından desteklenen belli başlı TCP/IP servislerini belirtir.

alan_adı ttl sınıf WKS address protocol service_list
deneme.itu.edu.tr WKS 172.16.1.2 TCP ( telnet smtp ftp )

X.25 KAYDI
X.25 kaydıdır. Bir domain ismini PSDN(Public Switched Data Network) adresine eşler.

alan_adı ttl sınıf X25 psdn_number
deneme.itu.edu.tr. X25 1234567890

HINFO KAYDI

Host Information kaydıdır. owner kısmındaki DNS adresinin bulunduğu bilgisayar üzerindeki işlemci ve işletim sistemlerine ait bilgileri verir. Bu bilgi ftp gibi bilgisayarlar arası iletişimde özel prosedürler gerektiren bazı uygulama protokolleri tarafından kullanılabilmektedir.

owner ttl class HINFO cpu_type os_type

ornekbilgisayar.itu.edu.tr. HINFO INTEL-386 WIN32

Mehmet Burak Uysal

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir