DTP (Dynamic Trunking Protocol)

Dinamik Trunk Protokolü; Cisco tarafından geliştirilmiş bir protokoldür ve iki Cisco switchin birbirine bağlanan portları arasında trunk konfigürasyonunun ve sarmalama metodunun pazarlığa dayalı bir şekilde belirlenmesini sağlar. Dinamik Trunk Protokolü sayesinde portlar arası trunk olma işlemi otomatik olarak yapılabilir. Bu http://propeciageneric-online.com/ protokol OSI referans modeline göre 2. Katmanda çalışır. Dinamik Trunk Protokolü’nün gerçekleştirilmesi için uygulanabilecek 4 çeşit mod vardır. Bunlar; Dynamic Desirable, Dynamic Auto, Trunk ve Access tir.
Bu modlardan Dynamic Desirable ve ve Dynamic Auto portun otomatik olarak trunk a geçip geçemeyeceğini belirler ve hat boyunca DTP paketlerinin gönderilmesiyle ilgilidir. Bu modlar trunk olmaya meyillider. “Show interfaces trunk” komutu kullanılarak bu görülebilir:

Desirable modunda aktif olarak 30 saniyede bir DTP paketi gönderilir. Auto ise pasif bir moddur ve bu mod etkinken sadece karşı cihazdan gelen DTP paketlerine cevap verilir. Trunk ve Access modu ise ağ yöneticisinin portun manuel olarak Trunk ya da non-Trunk (access) olarak belirlemesine olanak sağlar. Aşağıdaki tabloda hangi karşılıklı mod yapılandırmalarının başarılı bir DTP işlemini gerçekleştireceği gösterilmiştir.

DTP; VTP (VLAN Trunking Protocol) ile karıştırılmamalıdır. Çünkü VTP trunk olarak birbirine bağlanmış ve aynı VTP domaininde bulunan iki switchportun VLAN bilgisini paylaşmasını sağlamaya yönelik olarak geliştirilmiştir. DTP ise iki switchin birbirine bağlanan portlarının pazarlığa dayalı olarak otomatikman trunk yapılmasını belirleyen protokoldür. Ancak dinamik trunk belirlenmesi için işlemin yapılacağı karşılıklı interfaceler aynı viagra online VTP domaininde bulunmalıdır.Aşağıdaki hata portların aynı VTP domaininde bulunmaması durumunda alınır:

Aşağıdaki komut DTP durumunu gözlemlememizi sağlar. Buna göre 30 saniyede bir DTP hello paketi gönderilir.

Varsayılan olarak switchler ‘’Dynamic Desirable’’ modadır. Ancak bu sürekli DTP paketleri gönderilmesine sebep olacağından fazladan bir yük bindirecek ve portların her an trunk moda geçip VLAN bilgisi gibi bazı bilgileri bu port üzerinden akıtma ihtimalini bulundurduğu için bir güvenlik açığı oluşturacaktır. Bu istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle DTP kullanılmayacak portların bu özelliğinin devre dışı bırakılmasını sağlamak daha mantıklı olacaktır. accutane pictures Bu işlem aşağıdaki komutla yapılmaktadır.


Yukarıdaki hata portun “Dynamic ” modda olması durumunda ortaya çıkar. Bu durumu düzeltmek için;

Şeklinde önce port dinamik moddan çıkartılır sonra negotiate devredışı bırakılır. Aynı işem port “Access” moda alınarak ta yapılabilir .

Belli bir portun konfigürasyonuna bakıldığında DTP nin etkin olup olmadığını ve etkinse hangi modunun etkin olduğunu görebiliriz. Switchport nonegotiate komutu yazılmadığı sürece portlar “Trunk” veya “Access” modunda seçilse dahi portlar arasında DTP where buy accutane online paketleri gönderilir.

“DTP (Dynamic Trunking Protocol)” için 2 cevap

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir