GLBP(Gateway Load Balancing Protocol) Nedir ?

GLBP (Gateway Load Balancing Protocol); HSRP ve VRRP gibi ağların internete çıkış nokrasında bulunan üçüncü katman cihazlarda yedeklilik sağlamak amacıyla kullanılan protokollerdendir. GLBP de HSRP gibi Cisco tarafından üretilmiştir. Dolayısıyla ağ çıkışında GLBP yi kullanmak için Cisco markalı cihazlarımızın bulunması gerekmektedir.

GLBP’yi diğer dinamik gateway yedekliliği sağlayan protokollerden ayıran en büyük özelliği aktif olarak paket aktarımının yapıldığı birden fazla router’ın aynı anda çalışmasına imkan sağlamasıdır. GLBP bununla da kalmayıp aktif çalışan routerlar üzerinde istenilen düzeyde load-balancing yapılmasına da imkân sağlar.

HSRP ve VRRP protokollerinde aynı grupta çalışan ve aktif olarak paket iletiminin gerçekleştirildiği bir cihaz bulunmaktadır. Grupta bulunan diğer cihazlar aktif cihazın düşmesi durumunda devreye girerek paket aktarımı görevini üstlenmektedirler. Her nekadar router’lar arası çoklu HSRP ve VRRP grupları oluşturarak birden fazla aktif (paket aktarımı yapan) router oluşturmak mümkün olsa da bu durum ağ yöneticilerine ekstra iş çıkartabilmektedir. GLBP bu noktada isteklere kolayca cevap verebilecek şekilde tasarlanmıştır. GLBP yapısı itibari ile aynı sanal IP adresi ve farklı mac adresleri kullanan router’lardan oluşmaktadır.

GLBP ELEMANLARI
Aynı GLBP grubunda bulunan router’lar varsayılan olarak birbirlerine her 3 sn’ de bir “hello” mesajları göndererekten kendi durumları hakkında bilgi verirler. GLBP router’lar AVG ve AVF olmak üzere iki ayrı grupta toplanırlar.

• AVG(Active Virtual Gateway): GLBP elemanı router’lar gruba dahil olduktan sonra kendi aralarında bir AVG seçerler. AVG tabiri caizse GLBP nin beynini oluşturur. AVG grupta bulunan diğer router’lara sanal MAC adresleri atar. Bu mac adreslerini alan diğer routerlar kendilerine atanan MAC adresine gelen paketleri yönlendirmekle yükümlüdür. AVG, GLBP’nin konfigüre edildiği sanal IP adresine gelen ARP isteklerine cevap veren elemandır. Bu noktada AVG, gelen isteklere gruptaki elemanlara atanmış farklı MAC adresleri ile cevap verir ve böylece GLBP nin en önemli özelliği olan aktif paket yönlendirmede kullanılacak load-balancing mekanizmasının temeli atılmış olur. Grupta AVG nin hizmet verememesi durumunda bu görevi diğer elemanlardan biri üstlenir. Bir grupta aynı anda sadece 1 adet AVG bulunabilir. AVG bu görevlerinin haricinde paket yönlendirme işlemine de dahil olabilmektedir.

• AVF(Active Virtual Forwarder): Bir GLBP grubunda yer alan AVG haricindeki diğer routerlardır. Bu routerlar AVG tarafından atanan sanal MAC adreslerine gönderilen paketlerin yönlendirilmesinden sorumludurlar. Bir grupta birden fazla AVF bulunabilir.

Bir GLBP grubunun oluşturulması esnasında gerçekleşen işlemleri inceleyecek olursak. Ortamda bulunan routerlar arasında bir AVG nin seçilmesi işleminin ardından grupta bulunan diğer routerlar kendilerine bir sanal MAC adresinin atanmasını beklerler. AVF’lere MAC adresi ataması sıra ile gerçekleşir. Kalan diğer router’lara da MAC adreslerinin atanmasının ardından GLBP grubu oluşturulmuş olur. Her router kendine AVG tarafından atanan MAC adresi için birincil AVF olur. Bir GLBP grubunda maksimum 4 adet router bulunabilmektedir. GLBP üyesi router’lar kendi aralarında 224.0.0.102 multicast IP adresini UDP 3222 portunu kullanaraktan haberleşirler.

Bir GLBP grubunda AVG seçimi her bir router’ın “priority” değerine bakılaraktan gerçekleşir. Priority değeri her bir router için varsayılan olaraktan 100 değerindedir. Priority değeri 1 ile 255 arasında değişir ve yüksek priority değeri tercih sebebidir. Priority değerlerinin eşit olması durumunda en yüksek IP adresine sahip router AVG seçilir. Bir router’a el ile bir priority değeri atamak istiyorsak söz konusu interface üzerinde “glbp grup_numarası priority değer” komutunu kullanabiliriz.

AVG seçimi sırasında yapılan diğer bir seçim ise AVG nin down olması durumlarında devreye girecek yeni AVG nin, yani Standby Virtual Gateway(SVG), seçimidir. Virtual Gateway(Sanal Ağ Geçidi) olarak hizmet verecek olan AVG active modda bulunurken; SVG sanal ağ geçidi görevi için listen (dineleme) modunda beklemektedir. AVG nin hizmet veremez hale gelmesi durumunda, SVG listen modundan çıkarak active moda girer ve yeni AVG olur. Kalan diğer routerlar arasından yeni bir SVG seçilir. Burada dikkat çekmek istediğim GLBP özelliği, routerlar AVG görevi için standby konumunda beklerken aynı zamanda kendilerine gelen paketlerin yönlendirilmesi görevlerine devam etmektedirler. Yani SVG, AVF görevini de eş zamanlı olarak sürdürmektedir. Down olan eski AVG router’ının yeniden çalışmaya başlaması durumunda tekrar AVG görevini üstlenmesi varsayılan olarak kapalı durumdadır fakat ağ yöneticisi isterse “glbp grup_numarası preempt” komutuyla bunu mümkün kılabilir.

AVF’lerin kendilerine atanan MAC adresleri için primary(birincil) AVF olduklarından bahsetmiştik. AVF’ler grupta bulunan diğer MAC adresleri için ikincil(secondary) AVF konumundalardır. Yani AVF’lerden birinin down olması dumunda, kalan diğer AVF’lerden “weight” değeri en yüksek olan router; down olan cialis from canada online pharmacy MAC adresi için gateway görevini üstüne alarak hem kendi MAC adresi için hem de down olmuş AVF’nin MAC adresi için paket yönlendirme işlemini gerçekleştirir. AVG ler için preempt yani geri gelip tekrar eski pharmacy online görevine devam etme işleminin varsayılanda kapalı olduğunu belirtmiştik. Aynı durum AVF ler için söz konusu değildir. Herhangi bir sebepten ötürü down olmuş bir AVF’nin tekrar up olması durumunda eski görevine kaldığı yerden devam eder. Yani preempt modu AVF’ler için varsayılan olarak açık konumdadır. AVF’ler için “preempt” değerlerini konfigüre etmek için “glbp grup_numarası forwarder preempt[delay minimum saniye]” komutu kullanılabilir.

GLBP LOAD BALANCING

GLBP işleminde AVG nin gruptaki diğer router’lara sanal MAC adresleri atamasının load-balancing mekanizmasının temelin teşkil ettiğini belirtmiştik. Bu noktadan itibaren GLBP dahilinde kullanılabilecek üç ayrı load-balancing mekanizması vardır.

1. Round Robin: GLBP nin varsayılan load-balancing mekanizmasıdır. Gelen ARP isteklerine AVG’nin gruptaki routerların MAC adreslerini sıra ile kullanaraktan cevap dönmesi ile gerçekleşir. Böylelikle ağ içerisindeki kullanıcılar eşit sayılabilecek şekilde gruptaki routerlara dağıtılır.

2. Host Dependent: Kullanıcıların sadece belirtilen router üzerinden çıkış yapmasının sağlandığı load-balancing türüdür. Aynı grup elemanları GLBP işlemi içerisinde kaldığı sürece kullanıcıya atanan router aynı kalır. Az sayıda kullanıcı içeren ağlarda bu mekanizma önerilmemektedir.

3. Weighted: GLBP işlemi dahilinde her bir router’a atanmış “weight” değeri oranınca kullanıcıların routerlar arasında paylaştırılması esasına dayanır.

GLBP’de kullanılacak load-balancing türünü belirtmek için yapılması gereken “glbp grup_numar
ası load-balancing [host-dependent | round-robin | weighted]” komutunu girmek olacaktır. Routerlarda istenilen weight değerlerini ayarlamak için “glbp grup_numarası weighting değer(1-255)” komutu girilmelidir.

GLBP nin nasıl konfigüre edildiğine gelecek olursak: GLBP operasyonuna dahil etmek istediğimiz interface altına gelerek bir ip adresi tanımladıktan sonra “glbp grup_numarası ip ortak_sanal_ip_adresi” komutuyla glbp operasyonunu başlatmış oluyoruz. Aşağıda 3 adet router’dan oluşan ve load_balancing mekanizması olaraktan round robin in kullanıldığı GLBP konfigürasyonu örnek olarak gösterilmiştir. Bu konfigürasyonda B router’ının AVG olması istenmektedir ve bu yüzden B router’ına el ile buy cialis canada yüksek bir priority değeri atanmış durumdadır.

RouterA#sh run int fas 0/1
!
interface Ethernet0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.0.0
glbp 1 ip 192.168.10.254
glbp 1 load-balancing round-robin
end


RouterB#sh run int fas 0/1
!
interface Ethernet0/0
ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
glbp 1 ip 192.168.10.254
glbp 1 priority 200
glbp 1 load-balancing round-robin
end


RouterC#sh run int fas 0/1
!
interface Ethernet0/0
ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
glbp 1 ip 192.168.10.254
glbp 1 load-balancing round-robin
end

Bu yazımda genel hatları GLBP protokolü ve özelliklerinden ve temel GLBP konfigürasyonundan bahsetmeye çalıştım. Bir sonraki yazımda GLBP yi daha da detaylı olarak inceleyecek ve GLBP optimizasyonu ve troubleshooting işlemlerinden bahsetmeye çalışacağım.
Görüşmek üzere…

Mehmet Burak Uysal

“GLBP(Gateway Load Balancing Protocol) Nedir ?” için 2 cevap

  1. Yazının çok teşekkür ederim emeğinize sağlık. Elinizde Load Balancing ile ilgili türkçe bir kaynak var mı? Birde A10 AX2500 diye bir cihaz var bunun hakkında bir şey biliyor musunuz?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir