GVRP(GARP VLAN Registration Protocol-Generic VLAN Registration Protocol)

GVRP network cihazları arasında VLAN bilgilerinin paylaşılmasını sağlayan IEEE tarafından 802.1Q standardı üzerinde geliştirilmiş  bir uygulamadır. VTP (VLAN Trunking Protocol) ile işlevi aynıdır. Fakat VTP Cisco cihazlara özgü bir protokol olduğundan dolayı sadece Cisco cihazlar arasında çalışabilir durumdadır. Bu noktada GVRP, Cisco harici cihazlarda VLAN bilgisi paylaşımında görev alır. GVRP, VLAN bilgisi eklemek veya VLAN’leri yönetmek maksadıyla dinamik olarak konfigüre edilebilir.

GVRP,  VLAN bilgilerinin paylaşımı için GARP’ı(Generic Attribute Registration Protocol) kullanır. GARP protokolü birtakım özellikleri(attribute) GARP PDU’ları içinde duyurulması temelli bir uygulamadır. GARP protokolü başka protokoller tarafından kullanılarak yapılması istenilen işlevler gerçekleştirilebilir. GVRP’de GARP PDU’ları içinde taşınan özellik(attribute) VLAN bilgileridir. Bunun sayesinde VLAN bilgileri paylaşılır.

GVRP, 802.1Q trunk portları üzerinde çalışır. GVRP çalıştıran bu trunk portlara GVRP katılımcıları(participant) adı verilir. Dolayısıyla üzerinde GVRP konfigüre edilmiş her port bir GVRP katılımcısıdır. Katılımcı portlara otomatik olarak VLAN’ler atanır veya portlardan VLAN’ler kaldırılır. Atama ve kaldırma işlemlerine sırasıyla VLAN registration ve VLAN deregistration denir. Bir port, VLAN attribute decleration aldığında bundaki VLAN bilgileri o porta atanır veya VLAN attribute withdrawal decleration aldığında bundaki VLAN bilgilerini portundan kaldırır.

GVRP’de üzerinde çalışan GARP tabanlı 3 mesaj tipi vardır. Bunlar Join mesajları, Leave mesajları ve Leaveall mesajlarıdır.  Join mesajları sayesinde yukarıda belirttiğimiz VLAN attribute declaration yapılır ve portlara VLAN bilgileri atanır. Leave mesajlarında ise VLAN attribute withdrawal declaration işlemi gerçekleştirilir ve portlardan VLAN bilgileri kaldırılır. LeaveAll mesajı gönderildiğinde ise GVRP katılımcılarının tüm VLAN bilgileri kaldırılır.

GVRP’de bu işlemler için birtakım zamanlayıcılar(timer) da kullanılır. Bu zamanlayıcılar Join timer, Hold timer, Leave timer ve Leaveall timer’dır.

Join timer, join mesajları gönderme aralığını belirler. Join mesajı iletiminin güvenilirliğini sağlamak için GVRP katılımcısı iki kere join mesajı gönderebilir. İlk join mesajını gönderdikten sonra GVRP katılımcısı join timer’ı başlatır. Eğer join timer dolmadan karşı taraftan  JoinIn(Join Information-Join mesajının alındığını belirten, karşı taraftan gönderilen mesaj)mesajı alınırsa, GVRP katılımcısı tarafından ikinci Join mesajı gönderilmez. Eğer JoinIn mesajı dönmezse ikinci Join mesajı gönderilir.

Hold Timer, bir GVRP katılımcısı üzerinde bir özellik konfigüre edildiğinde veya ona bir request mesajı geldiğinde bununla ilgili bilgiyi hemen diğer katılımcılara duyurmaması, bir süre bekleyip tüm isteklere tek bir PDU içinde cevap verilmesi için kullanılır. Böylece birçok mesaj tek bir paket içinde iletilerek, iletilen paket miktarı azaltılır. Hold timer değeri Join timer değerinin yarısından büyük olmalıdır.

Leave Timer, eğer bu süre boyunca herhangi bir join mesajı alınmazsa ilgili Leave mesajı ile daha önce kaldırılması istenmiş VLAN bilgisinin kaldırılmasını sağlayan zamanlayıcıdır. Bu süre sonunda VLAN bilgisi porttan kaldırılır. GARP katılımcıları Leave mesajı aldıklarında, bu bütün katılımcıların ilgili VLAN bilgisini kaldırdığı anlamına gelmez, dolayısıyla Leave timer kadar beklenerek silme işlemi bunun sonunda gerçekleştirilir.

Leaveall Timer, süresi sonunda Leaveall mesajları gönderilir ve tüm VLAN bilgileri kaldırılarak, yeniden oluşturulur. Bu da VLAN bilgilerinin güncel tutulmasını sağlar.

GVRP’de portların atanabileceği üç tip mod vardır. Bunlar normal, fixed ve forbidden modlarıdır. Bu modlar sırasıyla VTP’deki server, transparent ve client modlarına karşılık gelmektedir. Normal moda port üzerinde VLAN atama işlemi gerçekleştirilebilir ve bunlar diğer katılımcılara duyurulabilir. Fixed modda VLAN atama işlemi yapılamaz fakat bunlar diğer katılımcılara duyurulabilir. Forbidden modda ise ne atama işlemi ne de diğer katılımcılara duyurma işlemi yapılaiblir.

GVRP Konfigürasyonu

Catalyst 4000 Ailesi, Catalyst 2948G ve Catalyst 2980G switchleri GVRP’yi desteklemektedir. GVRP COS üzerinde çalışmaktadır.

Switchte GVRP’ye izin vermek için

Agciyiz>(enable)set gvrp enable

802.1Q trunk portunda GVRP’yi çalıştırmak için

Agciyiz#set port gvrp enable 1/1

VLAN’lerin dinamik olarak oluşturulmasına izin vermek için

Agciyiz>(enable)set gvrp dynamic-vlan-creation enable

Portun normal modda çalışması için (Varsayılan olarak normal modda çalışır)

Agciyiz>(enable)set gvrp registration normal 1/1

Portun fixed modda çalışması için

Agciyiz>(enable)set gvrp registration fixed 1/1

Portun forbidden modda çalışması için

Agciyiz>(enable)set gvrp registration forbidden 1/1

GVRP konfigürasyonunu görmek için

Agciyiz>(enable)show gvrp configuration

Dökümana pdf olarak ulaşmak için GVRP‘yi tıklayınız.

Taner KOÇ-Mehmet Ali KARAGÖL

“GVRP(GARP VLAN Registration Protocol-Generic VLAN Registration Protocol)” için 3 cevap

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir