ICMPv6 ve IGMPv6

ICMP (Internet Control Message Protocol – İnternet Kontrol Mesaj Protokolü)

ICMP (Internet Control Message Protocol – İnternet Kontrol Mesaj Protokolü), hata mesajları ve TCP/IP yazılımının kendi mesaj trafiği amaçları için kullanılır. Kontrol amaçlı bir protokoldür. Genel olarak sistemler arası kontrol mesajları IP yerine ICMP üzerinden aktarılır. ICMP, IP ile aynı düzeyde olmasına karşın aslında kendisi de IP’yi kullanır. ICMP, TCP/IP’ nin işleyişine yardımcı olan bir protokoldür. Her istemcide mutlaka ICMP protokolü çalışır. Hata durumunda istemci tarafından geri bilgilendirmeyi sağlar. UDP’ye göre daha basit bir yapıdadır. Başlık bilgisinde port numarası bulundurmaz. Bütün ICMP mesajları ağ yazılımı tarafından kendince yorumlanır, ICMP mesajının nereye gideceği ile ilgili bir port numarasına gerek yoktur. ICMP ‘yi kullanan en popüler İnternet uygulaması “PING” komutudur. Bu komut yardımı ile İnternet kullanıcıları ulaşmak istedikleri herhangi bir bilgisayarın açık olup olmadığını test edebilirler. Aynı zamanda bu komut ile hatlardaki sorunları anında test etmek de mümkündür. Örneğin; bir http://nexiumpharmacy-generic.org/ bilgisayara bağlanmak istenildiğinde, eğer sistem “bilgisayara erişilemiyor” (host unreachable) gibi bir mesaj verirse bu ICMP mesajı ile geri döner. ICMP ağ hakkında bazı bilgiler toplamak amacıyla da kullanılır. En yaygın kullanılan komut “PING” komutudur.
Örnek ICMP mesaj tipleri: Alıcıya Erişilemiyor (Destination Unreachable), Zaman Aşımı (Time Exceeded), Parametre sorunu (Parameter Problem), Yansıma (Echo), Yansıma Karşılığı (Echo Reply), Zaman Damgası (Time Stamp), Yol Takibi (Trace Route) komutu ile TCP/IP protokolü üzerinden bir başka bilgisayara paketler gönderilebilir ve bu paketlerin diğer bilgisayara ulaşırken hangi noktalardan geçtiği görülebilir. Sonuçları milisaniye cinsinden görülecektir.

ICMP Paket Yapısı ve FormatıICMP mesajları IP datagramının kullanıcı verisi alanında taşınır. IP başlığındaki protokol alanı 1’e ayarlanarak ICMP’nin kullanıldığı gösterilir.

  • Tip alanı: Mesajın tipini tanımlar.
  • Kod alanı: Hata veya durum bilgisi tiplerini tanımlar.
  • Toplamsal-hata (checksum) alanı: ICMP mesajının 16-bitlik 1’e tümleyenini hesaplar.
  • Parametreler: Parametlerin daha uzun halinin belirlenmesinde kullanılır.
  • Bilgi: Mesajla ilgili bilgidir.

ICMP, TTL süresi dolduğu zaman paketin sahibine bildirim yapmayı, herhangi bir durumda yok edilen paket hakkında ve “parçalanmasın” komutu verilmiş paket parçalandığında geribildirim sağlamayı, hata oluşumlarında geribildirim sağlamayı ve ayrıca paket başka bir yoldan gideceği zaman geribildirim sağlamayı amaçlar.

ICMP mesaj tipleri
1. Destination unreachable error message Hedef ulaşılamaz hata mesajı
2. Packet too big error message Paket çok büyük hata mesajı
3. Time exceeded error message Ulaşım zamanı aşıldı hata mesajı
4. Parameter problem error message Parametre sorunu hata mesajı
128. Echo request message Yansıma isteği mesajı
129. Echo reply message Yansıma isteği mesajı
130. Group membership query Grup üyelik sorgulaması
131. Group membership report Grup üyelik raporu
132. Group membership termination Grup üyeliği sonlandırması
133. Router solicitation Yönlendirici istek bildirimi
134. Router advertisement Yönlendirici bildirisi
135. Neighbour solicitation Komşu istek bildirisi
136. Neighbour advertisement Komşu bildirisi
137. Redirect message Yönlendir mesajı

IGMP (Internet Group Management Protocol – İnternet Grup Yönetim Protokolü)

IGMP (Internet Group Management Protocol – İnternet Grup Yönetim Protokolü), TCP/IP’de çoklu dağıtım (multicast) üyelerini yönetmek için kullanılan bir iletişim protokolüdür. Taşıma protokolü gibi davranmamasına rağmen, ağ katmanının üzerinde çalışması IP çoklu dağıtımın önemli bir özelliğidir. Tekli dağıtım (unicast) bağlantılardaki ICMP’ye benzerdir. IGMP, internet üzerinden izlenilen videolarda (online streaming video) ve oyunlarda kullanılabilir. Bu tip uygulamaları desteklerken kaynaklarının daha verimli şekilde kullanılmasını sağlar. IGMP istemciyi yerel çoklu dağıtım yapan bir yönlendiriciye bağlamak için hem istemci hem de bitişiğindeki ağ anahtarlayıcıları tarafından kullanılır. PIM (Protocol Independent Multicast – Protokolden bağımsız çoklu dağıtım), daha sonra video sunucusundan birçok çokludağıtım istemcisine trafiği yönlendirmek için, yerel ve uzaktaki çoklu dağıtım yapan yönlendiriciler arasında kullanılır.

İstemci (Host) ve Yönlendirici (Router) Gerçekleştirimleri

IGMP protokolü istemci (host) taraflı ve yönlendirici (router) taraflı olarak uygulanır. İstemci tarafı gruptaki üyeliğini kendi yerel yönlendiricisine rapor eder. Yönlendirici tarafı istemciden gelen raporları dinler ve periyodik olarak sorgular gönderir. Linux işletim sistemi IGMP’yi desteklemektedir. İşletim sisteminin merkezindeki Linux çekirdeği IGMP’yi sadece istemci taraflı uygular. http://nexiumpharmacy-generic.org/ Buna rağmen uygulama, bilgisayar programı, IGMP linux yönlendiricisi olarak davranarak bu kullanılabilir.
IGMP’de temelde iki mesaj vardır:

  • Yayın alma isteği (IGMP Subscribe – IGMP Aboneliği): Bu mesajı, bir yayını almak isteyen bir kullanıcı yönlendiricisine gönderir. Yönlendirici, lipitor recall eğer o yayını almakta ise yayının bir kopyasını da o kullanıcıya göndermeye başlar. Eğer yönlendirici o yayını almakta değil ise, bağlı olduğu yönlendiricilere yayın alma isteğini gönderir. Diğer yönlendiriciler de yayını bulana kadar aynı işlemi yaparlar.
  • Yayın almayı kesme isteği (IGMP Unsubscribe – IGMP Aboneliği İptali): Bu mesajı, bir yayını almak istemeyen bir kullanıcı yönlendiricisine gönderir. Yönlendirci ise eğer o yayını a
    lmak isteyen kullanıcı kalmamışsa yayını göndermekte olan yönlendiriciye de aynı mesajdan bir kopya gönderir. Bu sayede, yönlendiriciler gereksiz yere yayın kopyalamaya uğraşmazlar. IGMP’nin değişik sürümlerinde, hata durumlarıyla baş edebilmek ve servis kalitesini artırabilmek için muhtelif durum mesajları da eklenmiştir. Ayrıca XORP (eXtensible Open Router Platform – Açılabilir Yönlendirici Tabanı) gibi normal bir bilgisayarı tam teşekküllü çoklu dağıtımlı yönlendiriciye dönüştüren tam yönlendirme takımları da vardır.

Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi IGMP iletileri IP veri birimlerine yerleştirilip gönderilir.

Çağla Ayvazoğlu
http://caglaayvazoglu.com/

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir