ip ospf mtu-ignore

Bu yazımda, MTU, dot1.q tunneling ve kısa bir bölümde ospf konularına değinip sizlere bu 3 konunun birleşimi bir durumdan bahsetmek istedim. Öncelikle 3 farklı şekilde bulunan MTU komutlarının ne işlere yaradığından bahsetmekle başlamak doğru olacaktır.
1) İnterface config modunda MTU komuduyla hardware olarak interface’in MTU size’i belirlenir.
2) Interface config modundaki ip mtu komuduyla ise ip packet’nin belirlenen interface üzerindeki MTU size’ini belirler.
3) Son olarak yine interface config modunda mpls mtu komuduyla, o interface’deki mpls pakedinin size’ini belirler.

Bu konuyla ilgili ufak bir hatırlatma olarak ise, ip veya mpls mtu size belirlenirken hardware olarak belirlenen yada default olan mtu size’ına eşit ya da daha küçük değerler atanabilmektedir. Aksi takdirde aşağıdaki şekildeki gibi hata alınacaktır.

Setting the mpls mtu to xxxx on interface x/x, which is higher than the interface MTU
xxxx. This could lead to packet forwarding problems including packet drops.

You must set the MPLS MTU values equal to or lower than the interface MTU values.

802.1q tunneling hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak gerekirse, layer 2 trafiğini tünellemekiçin kullanılan bir yöntemdir. Ayrıca defaultta bu tünelden CDP,VTP ve STP trafikleri akmaz, manuel olarak istenildiği zaman açılabilir. Ayrıca bizim bu konuyla ilgili asıl konumuz olan 802.1q frame yapısından kaynaklanan 4byte’lık metro tag’i ile birlikte sistem MTU boyutu en az 1504 olarak tanımlanmalıdır.

kaynak: Cisco.com

Ospf’de komşuluk stateleri kısaca bir hatırlayalım:

 • Down
 • Attempt – Used for manually configured neighbors on an NBMA link; unicast hellos sent to neighbor from which hellos have stopped being received
 • Init – Hello packet received from neighbor, but without the recipient’s router ID
 • 2-Way – Bi-directional communication has been established
 • Exstart – The DR and BDR have been elected, link-state exchange starting
 • Exchange – Exchange of database descriptor (DBD) packets
 • Loading – Exchange of link-state information
 • Full – Full adjacency established

Bu noktada, şöyle bir sorunla karşılaşılması olası ki o da şudur. Farzedelim ki ospf konuşan bir router’ınız var ve karşı tarafta yine osfp konuşan başka bir vendor L3 cihaz var. debug ip packet ve debug ip ospf adj debuglarımız açık ve aldığımız çıktılar aşağıdaki gibidir.

router-1# show ip ospf neighbor
Neighbor ID   Pri  State      Dead Time  Address     Interface
10.0.0.2   1  EXCHANGE/ -  00:00:36  10.0.0.2  Serial0.2
 router-2# show ip ospf neighbor
Neighbor ID   Pri  State      Dead Time  Address     Interface
10.0.0.1   1  EXSTART/ -   00:00:33  10.0.0.1  Serial0.1

Router 1 debug output:

***Router1 komşuluk başlatacak hello paketi gönderiyor fakat cevap almıyor. Etrafta komşu yoktur deyip komşuluğu down state alıyor.

00:03:53: OSPF: 10.0.0.2 address 10.0.0.2 on

Serial0.2 is dead

00:03:53: OSPF: 10.0.0.2 address 10.0.0.2 on

Serial0.2 is dead, state DOWN

Router 2 debug output:

Ospf process’i router2’de henüz başlamadı.

Router 1 debug output:

***Router1 hello pakedi gönderiyor.

00:03:53: IP: s=10.0.0.1 (local), d=224.0.0.5

(Serial0.2), len 64, sending broad/multicast, proto=89

00:04:03: IP: s=10.0.0.1 (local), d=224.0.0.5

(Serial0.2), Len 64, sending broad/multicast, proto=89

Router 2 debug output:

Ospf process’i router2’de hala başlamadı.

Router 2 debug output:

***Router2’de Ospf process’i başladı, ilk heyecanla o da hello paketini gönderiyor 🙂 Router LSA oluşmaya başladı.

00:17:44: IP: s=10.0.0.2 (local), d=224.0.0.5

(Serial0.1), Len 64, sending broad/multicast, proto=89

00:17:44: OSPF: Build router LSA for area 0,

router ID 10.0.0.2, seq 0x80000001

Router 1 debug output:

***Router1 hello pakedini aldı. Artık biraz daha yakınlaşma zamanı 🙂

00:04:04: IP: s=10.0.0.2 (Serial0.2), d=224.0.0.5,

Len 64, rcvd 0, proto=89

00:04:04: OSPF: Rcv hello from 10.0.0.2 area 0 from

Serial0.2 10.0.0.2

00:04:04: OSPF: End of hello processing

Router 1 debug output:

***Router1’de medeni bir şekilde Router2’nin Router-ID bilgisiyle hello paketini gönderdi.

00:04:13: IP: s=10.0.0.1 (local), d=224.0.0.5

(Serial0.2), Len 68, sending broad/multicast, proto=89

Router 2 debug output:

***Router2 gelen bu hello pakediyle beraber, bu helloların hayra alamet olmadığını düşünerek state’ini değiştirerek 2WAY konumuna aldı.

00:17:53: IP: s=10.0.0.1 (Serial0.1), d=224.0.0.5,

Len 68, rcvd 0, proto=89

00:17:53: OSPF: Rcv hello from 10.0.0.1 area 0 from

Serial0.1 10.0.0.1

00:17:53: OSPF: 2 Way Communication to 10.0.0.1 on

Serial0.1, state 2WAY

Router 2 debug output:

***Router2 databaselerini syncronize yapabilmek için bir ön hazırlı olarak 0x13FD sequence numarasıyla DBD paketini yollar.

00:17:53: OSPF: Send DBD to 10.0.0.1 on Serial0.1

seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x7 Len 32

00:17:53: IP: s=10.0.0.2 (local), d=224.0.0.5

(Serial0.1), Len 52, sending broad/multicast, proto=89

00:17:53: OSPF: End of hello processing

Router 1 debug output:

***Router2’den gelen DBD paketini alır almaz, artık Router1’in de içinde birşeyler uyanmıştır ve o da altta kalmayarak statetini 2WAY olarak değiştirir.

00:04:13: IP: s=10.0.0.2 (Serial0.2), d=224.0.0.5,

Len 52, rcvd 0, proto=89

00:04:13: OSPF: Rcv DBD from 10.0.0.2 on Serial0.2

seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x7 Len 32 mtu 1450 state INIT

00:04:13: OSPF: 2 Way Communication to 10.0.0.2 on

Serial0.2, state 2WAY

Router 1 debug output:

***Artık iş bir anlamda biraz daha karışıyor, baskın olanın rolünün belirlenmesine sıra geldi. Bunun belirlenebilmesi için de Router1, Router2’nin yaptığı şekilde DBD paketini Router2’ye yollar.(DBD paketini içindeki router-id listesi baz alınarak master-slave seçimi yapılır) Bu sayede uzlaşmaya varılacaktır. Ve bu anlaşma sonunda Router1 slave olarak devam edecektir.

00:04:13: OSPF: Send DBD to 10.0.0.2 on Serial0.2

seq 0xE44 opt 0x2 flag 0x7 Len 32

00:04:13: IP: s=10.0.0.1 (local), d=224.0.0.5

(Serial0.2), Len 52, sending broad/multicast, proto=89

00:04:13: OSPF: NBR Negotiation Done. We are the SLAVE

Router 2 debug output:

***Router2, Router1’den gelen DBD paketini incelerken büyük bir hayal kırıklığına uğramaktadır. Paketi en ince ayrıntısıyla incelerken MTU boyutlarının birbiriyle uyuşmadığını farkeder. Bu esnada state’ini çoktan Router1’in slave seçilmesiyle EXSTART olarak değiştirmiştir.

00:17:53: IP: s=10.0.0.1 (Serial0.1), d=224.0.0.5,

Len 52, rcvd 0, proto=89

00:17:53: OSPF: Rcv DBD from 10.0.0.1 on Serial0.1

seq 0xE44 opt 0x2 flag 0x7 Len 32 mtu 1500 state EXSTART

00:17:53: OSPF: Nbr 10.0.0.1 has larger interface MTU

Router 1 debug output:

***Buarada Router1 kendi DBD bilgilerini aynı sequence numarasıyla (0x13FD) Router2’ye göndermektedir.

00:04:13: OSPF: Send DBD to 10.0.0.2 on Serial0.2

seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x2 Len 1472

00:04:13: IP: s=10.0.0.1 (local), d=224.0.0.5

(Serial0.2), Len 1492, sending broad/multicast, proto=89</p >

Router 2 debug output:

***Fakat Router2 hala hiç ACK alamamıştır.

RETRANSMIT

00:17:54: IP: s=10.0.0.2 (local), d=224.0.0.5

(Serial0.1), Len 68, sending broad/multicast, proto=89

00:18:03: OSPF: Send DBD to 10.0.0.1 on Serial0.1

seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x7 Len 32 00:18:03: OSPF:

Retransmitting DBD to 10.0.0.1 on Serial0.1 [1]

Router1 inatla Router2’den aldığı DBD packetinin ACK’ini göndermek istemektedir.

00:04:13: IP: s=10.0.0.2 (Serial0.2), d=224.0.0.5,

Len 68, rcvd 0, proto=89

00:04:13: OSPF: Rcv hello from 10.0.0.2 area 0 from

Serial0.2 10.0.0.2

00:04:13: OSPF: End of hello processing

00:04:18: IP: s=10.0.0.2 (Serial0.2), d=224.0.0.5,

Len 52, rcvd 0, proto=89

00:04:18: OSPF: Rcv DBD from 10.0.0.2 on Serial0.2

seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x7 Len 32 mtu 1450 state EXCHANGE

00:04:18: OSPF: Send DBD to 10.0.0.2 on Serial0.2

seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x2 Len 1472

00:04:18: IP: s=10.0.0.1 (local), d=224.0.0.5

(Serial0.2), Len 1492, sending broad/multicast, proto=89

00:04:23: IP: s=10.0.0.1 (local), d=224.0.0.5

(Serial0.2), Len 68, sending broad/multicast, proto=89

00:04:23: IP: s=10.0.0.2 (Serial0.2), d=224.0.0.5,

Len 52, rcvd 0, proto=89

00:04:23: OSPF: Rcv DBD from 10.0.0.2 on Serial0.2

seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x7 Len 32 mtu 1450 state EXCHANGE

Fakat Router 2 hala karşı taraftan bir ses alamamıştır. Çünkü Router1’in gönderdiği paket Router2’ye fazla gelmektedir(MTU size’ları eşit değildir). Router2, Router1’i gözünde çok büyükttüğünü düşünmektedir fakat yine de bir umut DBD pakedini karşı taraf hiç almamışçasına baştan sonsuza kadar göndermektedir.

0:17:58: IP: s=10.0.0.2 (local), d=224.0.0.5

(Serial0.1), Len 52, sending broad/multicast, proto=89

00:18:03: OSPF: Send DBD to 10.0.0.1 on Serial0.1

seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x7 Len 32 00:18:03: OSPF:

Retransmitting DBD to 10.0.0.1 on Serial0.1 [2]

00:18:03: IP: s=10.0.0.2 (local), d=224.0.0.5

(Serial0.1), Len 52, sending broad/multicast, proto=89

00:18:03: IP: s=10.0.0.1 (Serial0.1), d=224.0.0.5,

Len 68, rcvd 0, proto=89

00:18:03: OSPF: Rcv hello from 10.0.0.1 area 0 from

Serial0.1 10.0.0.1

00:18:03: OSPF: End of hello processing

00:18:04: IP: s=10.0.0.2 (local), d=224.0.0.5

(Serial0.1), Len 68, sending broad/multicast,

proto=89

00:18:03: OSPF: Send DBD to 10.0.0.1 on Serial0.1

seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x7 Len 32 00:18:03: OSPF:

Retransmitting DBD to 10.0.0.1 on Serial0.1 [3]

00:18:08: IP: s=10.0.0.2 (local), d=224.0.0.5

(Serial0.1), Len 52, sending broad/multicast, proto=89

Gerek farklı vendorlarda, gerekse farklı interface typelarında default MTU sizeları değişiklik göstermektedir. Bu da farklı vendorlar arasında kurulacak OSPF komşuluğunda oluşabilecek sorunlardan biri olarak MTU size’larının uyuşmaması (üstteki debug çıktılarından da gözüktüğü üzere) gösterilebilir. Aşağıdaki tabloda örnek olarak default MTU boyutları M5, M7i, M10, M10i, M20, and M40 Juniper Routerlar için listelenmiştir. Bildiğim kadarıyla Cisco’da defaultta tüm interfacelerde MTU size 1500’dür.

Buna çözüm olarak ise; Cisco IOS Software 12.01(3) ile gelen “ip ospf mtu-ignore” komutu gösterilmektedir. Bu sayede Ospf komşuluğu başlatılırken gerekli olan MTU size eşitliliği zorunluğundan kurtulmuş olacaksınız.

Router1(config-if)#interface fa 0/0

Router1(config-if)# ip ospf mtu-ignore

Bazı sorunları görmezden gelme her zaman bukadar kolay olmayabilir, keyfini çıkarın 🙂

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir