RTP NEDİR?

Real-Time Transport Protocol(RTP)- Gerçek Zamanlı İletim Protokolü, unicast ve multicast servisleri üzerinden gerçek zamanlı iletimi yönetmek için kullanılan İnternet Protokolüdür. Daha çok İnternet telefon uyulamalarında kullanılmakla birlikte radyo, televizyon, video konferans vb uygulamalarda da kullanılmaktadır.

Gerçek zamanlı medya iletişimi network üzerine çok miktarda yük getiren uygulamalardan oluşur. Gerçek zamanlı iletimlerde gecikmeler mümkün olduğunca minimize edilmelidir. RTP gerçek zamanlı end- to-end çoklu ortam uygulama transferleri için dizayn edilmiştir. Veri iletiminde sıra bozukluğu tesbiti, jitter(seğirme) kompanzasyonu gibi kolaylıklar sağlayan RTP protokolü; IP ağlarında audio/video iletiminde öncelikli standart olarak kabul görmektedir.

RTP end-to-end çalışması, demultiplexing sağlaması vb özellikleri nedeniyle bir transport protokolü gibi gözükmesine karşın tam olarak bir transport protokolü değildir. RTP başka bir 4. katman protokolü ile birlikte çalışır. RTP amacına yönelik olarak genelde UDP protokolünün üstünde çalışırken UDP’nin haricindeki protokollerle de çalışabilmektedir(TCP,SIP,H.323 gibi).

RTP bir alt protokolü olan RTCP(Real-Time Transfer Control Protocol) ile birlikte çalışmaktadır. RTP gerçek zamanlı veri iletimi ile ilgilenirken; RTCP veri iletimini monitör eder. RTCP sayesinde veri alıcısı herhangi bir paket kaybının olup olmadığını tesbit eder, ya da jitter gecikmelerini gidermeye çalışır. Bu iki protokolde Transport ve Network katmanlarından ayrı olarak çalışır.

Veri iletimi esnasında iki uç arası bir RTP oturumu kurulur. Bu oturum IP adresleri ve RTP ve RTCP ye ait portlardan oluşur. Bu oturum içerisindeki cihazlar veri alıp gönderebilirler. Her bir medya türü için cihazlar arası ayrı bir oturum oluşturulur. Böylelikle oturum içerisindeki kişilerin hangi medya tipinden veri almak istemelerine imkan sağlanmış olur. Örneğin bir kullanıcı yayınlanan bir filmin sadece sesini almak isteyebilir. Bu durumda alıcının video yayınını engellemesi yeterli olacaktır. Burada bir önemli husus ta eğer UDP ile birlikte çalışıyorsa RTP protokol tanımlamasında RTP portunun bir çift sayıya denk gelmesi gerektiğidir. RTCP portu ise o oturuma ait RTP portundan sonraki elverişli olan ilk tek port numarasıdır. RTP ve RTCP genellikle 1024-65535 arası portları kullanır.

RTP protokolünün yapısı Application Level Framing(ALF) ye dayanmaktadır. RTP bu yapsısı itibari ile birden çok çokluortam formatında yayın yapıp alabilmektedir. RTP de belli bir formatta http://pharmacyincanada-onlineon.com/ veri transferi için gerekli bilgiler RTP başlığının içerisinde değil RTP Payload bilgisi ve Profil bilgisi içerisinde yer alır. RTP her bir uygulama için bir profil ve buna bağlı payload girdilerini belirler. Bu da bir çok format ile uyumlu çalışmasına imkan sağlar.

RTP protokolünde veri gönderen uç multimedya online cialis datasını frameler halinde kodlar ve RTP paketleri halinde ortama verir. RTP sıra numaraları ve timestamp(zaman bilgisi) bilgilerini paketlere ekleyerek her bir paketin karşı tarafta doğru yorumlanmasını sağlar. İnternet ortamında doğru sıra ile iletim garanti edilemediği için karşı taraf sıra numaralarına bakarak paketleri sıralar ve paket kayıplarını tesbit eder. Zaman bilgisi sayesinde çeşitli kaynaklardan gelen bilgilerin senkronizasyonu sağlanır ve olası jitter, gürültü vb problemler alıcı tarafta arabelleğe alınaraktan giderilmeye çalışılır. Burada RTCP, uçlar arası bağlantının kalitesini hedef ve kaynak uçlara gönderilen geribildirimler sayesinde denetler.

RTP başlığında paket kaybını belirlemeye yarayan ve aynı timestamp(zaman damgası) değerine sahip paketlerin sıralanmasını sağlayan 16 bit’lik sequence number(sıra numarası); paketin içerisinde taşınan medya türünü belirten(jpeg, gsm video vb.) 1 bayt’lık payload bilgisi; herbir frame’in başını ve sonunu belirten frame gösterge bilgisi; yine frame’in kaynağını belirten source identification(kaynak kimliğ)i bilgisi; bir oturumdaki kaynağı belirten 32 bitlik Synchronization source identifier(SSRC); paket içerisindeki payload verisine katkıda bulunan kaynakları gösteren canadian pharmacy meds promo code 32 bit’lik contributing source identifier (CSRC) bilgileri bulunur.

RTCP ise kayıp paket sayısını, jitter verilerini, bitlerin kaynak ile hedef arasında gidiş-dönüş süresini gösteren round-trip time bilgisini içeren QoS Feedback(Servis kalitesi geri bildirim); oturumdan ayrılan kullanıcıların BYE bilgisi göndererek diğer kullanıcıları haber ettiği session control(oturum kontrol); oturumdaki kullanıcıların bilgilerini içeren identification(kimlik); ayrı ayrı transfer edilmiş ses ve görüntü bilgilerinin senkronizasyonunu sağlayan intermedia synchronization(ortam senkronizasyonu) bilgilerini içerir.

RTP ister connection-oriented ister connectionless olsun bağlantının türünden bağımsız olarak çalışır. Herhangi bir adres formatına bağımlılığı yoktur. Sadece çerçeveleme(framing) ve segemntasyon işlemlerinin alt katmandaki protokoller tarafından halledilmesini bekler. RTP herhangi bir şekilde reliability (güvenilirlik) garantisi vermez. RTP paket başlığında içerdiği bilgilerle hata kontrolü yapılmasını sağlar. RTP protokolü sanki uygulamanın bir bileşeniymiş gibi çalışır. RTP adının gerçek zamanlı iletişim protokolü olmasına rağmen (pratikte olamayacağı gibi) gerçek zamanlı iletişim sağlamaz. RTP gerçek zamanlı uygulama içeriğini taşınmasını sağlar.

Mehmet Burak Uysal

“RTP NEDİR?” için bir cevap

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir