SU1X: 802.1X Kolay Yapılandırma Aracı

WPA veya WPA2 kullanan kriptolanmış kurumsal ağların 802.1x kimlik denetimi uygulamalarında istemci tarafındaki yapılandırmaların zor ve meşakatli bir iş olduğunu hepimiz biliriz. Son kullanıcılar genellikle bu ağlara bağlanmak için kimlik denetimi yapılandırmalarını elle yapmak zorunda kalırlar ve bu işlemler sırasında yapılacak ufacık hatalar bile kullanıcıların internet erişiminden faydalanmalarını imkansız hale getirir. SU1X yapılandırma programı bu sorunun üstesinden gelmek için hazırlanmış açık kaynak kodlu bir istemci yapılandırma sihirbazı.
“SU1X Yapılandırma Aracı” bu konuda Windows işletim sistemi kullanan istem

cilerin yapılandırmalarını otomatik olarak yapmalarını sağlayan ücretsiz yazılımlardan biri. Swansea ve Loughborough Üniversitelerinin ortak çalışması sonucu üretilmiş.

KULLANIMI:

http://sourceforge.net/projects/su1x/files/su1x-both-v109.zip/download?use_mirror=garr adresinden indirilen zip paketi açılır. Bu paket içerisinde bulunan config.ini dosyası arayüz ve programın fonksiyonel yapılandırmalarının uygulanmasını sağlar. Getprofile.exe dosyası daha önce elle yapılandırılmış bir bilgisayarda bulunan yapılandırmaların başka istemcilerde otomatik olarak uygulanmak üzere kop

yalanıp alınmasını sağlar. Bu yapılandırmalar tamamlandıktan sonra istemci tarafında yapılacak olan su1x-setup.exe programının çalıştırılması ve bu sayede önceden alınan konfigürasyonun istemci bilgisayarında otomatik olarak uygulanmasıdır. Daha detaylı şekilde açıklarsak;
SU1X’in kullanılanımı iki aşamada gerçekleştirilir:

  1. Yapılandırma bilgilerinin manuel olarak yapılandırılmış bir bilgisayardan alınması ve uygulamanın isteğe bağlı olarak düzenlemelerinin yapılması.
  2. Hazırlanan dosyanın istemci bilgisayarlarına taşınması ve bu yapılandırmaların istemci bilgisayarında uygulanması.

http://sourceforge.net/projects/su1x adresinden en son (ki şu an1.9) SU1X sürümü .zip uzantılı dosya olarak indirilir ve açılır. Bu zip dosyası içerisinde bin ve source klasörleri ve çalıştırılabilir dosyalar içerir. bin klasörü içerisinde bulunan getprofile.exe dosyası üzerinde çalıştırıldığı bilgisayarın yapılandırmalarının export edilmesini sağlar. Bu sayede bu ayarların daha sonra bunu kullanacak istemci bilgisayarlar tarafından tekrar elle yapılandırılması gerekmez. Bunu yapmak için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

  1. Bir Windows terminal üzerinde gerekli yapılandırmalar manuel olarak yapılmalıdır.
  2. Daha sonra bu bilgisayara SU1X programı yüklenerek bin klasörü içerisindeki config.ini düzenlenerek burada [getprofile] altındaki SSID değeri yapılandırılacak SSID değerine göre düzenlenmelidir. Varsayılanda bu değer “eduroam” dır.
  3. getprofile.exe programı çalıştırılarak çıkan penceredeki “capture” butonuna tıklanmalıdır. Daha sonra gelen “File exists, Backing up and then deleting… “ ve “Completed. Exported to Profile.xml “ debug mesajları “OK” butonuna tıklanarak geçilmeli ve en son exit ile çıkılmalıdır.

RESİM DOSYALARININ DÜZENLENMESİ:

Varsayılanda SU1X Swensea Üniversitesinin kullandığı şek

ilde dağıtılır. Bu üniversitenin kullandığı 4 resim “images” klasöründeki resim dosyalarıdır ve bu resimler istenen resim dosyalarıyla değiştirilerek isteğe uygun şekilde düzenlenebilir.

lis-header.jpg (295×60) :Bu resim istemci konfigürasyon aracının ana ekranının en üstündeki banner resmidir.

bubble1.jpg (373×135) :
En son bölümde gösterilir ve kullanıcıya işlemi tamamlamak için nereyi tıklaması gerektiğini gösterir.

bubble-vista.jpg (374×59):bubble1.jpg’nin Vista versiyonudur.

bubble-connected-xp.jpg (373×135):
Windows XP’de başarılı bir şekilde bağlanıldığını gösteren resim.

connected-7.jpg (56×44):
Windows 7’de başarılı bir şekilde bağlanıldığını gösteren resim.

connected-vista.jpg (33×30):
Windows Vista’da başarılı bir şekilde bağlanıldığını gösteren resim.

CONFIG DOSYASI:

Getprofile.exe ve su1x-setup.exe dosyalarının düzgün bir şekilde çalışmaları için config.ini içerisindeki bazı

yapılandırmaların doğru bir şekilde yapılmış olması gerekir.

[su1x] – Bu kısım setup programının nasıl çalıştığını tanımlar. Burada setup programının başlığında çıkan mesaj düzenlenebilir.
[getprofile] – Bu kısım ayarların hangi SSID değerinden alınacağını tanımlar.[images] – Programın kullanacağı resim dosyalarının yerini tanımlar.

[remove] – Bu kısımda yeni değerler uygulanırken hangi SSID’lere ait profillerin silineceğini gösterir.
[cert ] – Bu kısımda uygulamanın bir sertifika kullanıp kullanmayacağı ve kullanacaksa bu sertifikanın bulunduğu yeri tanımlanır.
[printing] – Bu kısımda printer sekmesinin bulunup bulunma

yacağı ve bulunacaksa gerekli yapılandırmalar belirtilir.
[support] – Bu kısımda support sekmesinin görünüp görünmeyeceği ve buradaki bilgilerin bir lok dosyasına alınıp alınmayacağı belirtilir.

İSTEMCİLERİN YAPILANDIRILMASI:

Getprofile.exe ile yapılan konfigürasyonlar alınıp uygulamadaki düzenlemeler de tamamlandıktan sonra herhangi bir şekilde su1x istemcilere ulaştırılır. Bu aşamadan sonra;

  1. Zip dosyası bir klasöre açılır.
  2. Çalıştırılabilir su1x-setup dosyası çalıştırılır ve “install” butonuna tıklanır.
  3. Konfigürasyon işlemi tamamlandıktan sonra işlemin başarılı bir şekilde tamamlandığını ve kimlik denetimi için gerekli diğer bilgileri girecekleri yeri gösteren bir pencere belirir. Daha sonra client programı istemci bilgisayarından silinebilir.

İstanbul Teknik Üniversitesinde Eduroam kullanıcılarına göre hazırlanmış su1x konfigürasyon aracından bir ekran çıktısı aşağıdadır:

“SU1X: 802.1X Kolay Yapılandırma Aracı” için bir cevap

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir