NSLOOKUP Nedir? Ne İşe Yarar?

Nslookup bilgisayara yüklü TCP/IP protokolü ile birlikte gelen bir araçtır. Domain adları ve IP adresleri  ile ilgili çeşitli sorgular yapmamıza yardımcı olur. Windows’ta komut satırı üzerinden çalıştırılan bu araç bazı websitelerinden online olarak ta kullanılabilmektedir.
Komut satırında nslookup yazıp enter’ı tuşladığımızda karşımıza bilgisayarımızdaki Varsayılan Sunucu/Default Server ve Adresi karşımıza gelir.

C:\Users\ABC>nslookup
Default Server:  deneme.abc.com
Address:  192.168.2.1
>

nslookup satırına düştükten sonra burada istersek IP’den alan adı sorgusu ya da alan adından ip sorgusu yaptırabiliriz.

> www.itu.edu.tr
Server:  deneme.abc.com
Address:  192.168.2.1
Okumaya devam et “NSLOOKUP Nedir? Ne İşe Yarar?”

DNS Kaynak Kayıtları

Kaynak kayıtları bir domain isim uzayının yapısını ve içeriğini belirten veri elemanlarıdır. Bütün DNS tanımlama işlemleri kaynak kayıtları cinsinden yapılmaktadır. Yani DNS sunucularının asıl görevi olan isim-ip dönüşümleri Kaynak Kayıtları aracılığıyla yapılır. Kaynak kayıtları formatı RFC 1035 3.2.1. de belirtilmiştir. Kaynak kayıtları genel olarak

“Alan_Adı ttl Sınıf Kaynak_Kaydı Kayda_Özgü_Veriler” şeklindedir.

Alan Adı: Kaynak kaydı yapılacak adresi belirtir.
ttl(time to live): Diğer DNS sunucuları/istemcileri tarafından bilginin ne kadar süre ile cache’te tutulacağını belirtir. Bu kısım elle belirtilebileceği gibi SOA kaydı üzerinden de türetilebilir. Eğer bu kısma bir değer girilmezse SOA kaydı üzerindeki ttl değerini alır. Burada dikkat edilecek husus sunucun üzerindeki verilerin durumuna göre optimum seviyede bir ttl süresi belirlemektir. Okumaya devam et “DNS Kaynak Kayıtları”

SNMP

SNMP Nedir?
SNMP, adından da anlaşılacağı gibi basit bir network yönetim protokolüdür. UDP bazlı çalışan SNMP, Internet protokolünün bir parçası olarak ve genellikle network yönetim sistemlerinde ağın ya da ağdaki cihazların durumlarını izlemek ve olası durumlarda ağ yöneticisinin hemen müdahale edebilmesini sağlamak için oluşturulmuş ve geliştirilmiştir. Uygulama katmanında çalışan bir protokoldür.

SNMP’yi Oluşturan Bileşenler
SNMP temel olarak üç bileşenden oluşur. Bunlar;

Agent: Ağdaki cihazlar üzerinde çalışan bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde gerekli bilgiler toplanıp kayıtlı tutularak (örneğin, o cihaz tarafından alınmış hatalı paketlerin sayısı) ağ yöneticisine aktarılır, aynı şekilde yöneticiden gelen ve cihaz üzerinde yapılması istenen değişiklikler cihaza uygulanır.
Managed object: Bir bakıma agent uygulama ile yönetici arasındaki bilgi alışverişini sağlayan uygulamadır. Ajan uygulamadan gerekli bilgileri alır yöneticiye iletir, yöneticiden aldığı değişiklik isteklerini de cihazlara iletir. Okumaya devam et “SNMP”

DNS Nedir?

DNS (Domain Name System), internet ortamında alan adı-IP, IP-alan adı dönüşümlerini gerçekleştiren sistemdir. DNS sunucuları, URL (Uniform Resource Locator) ya da FQDN(Fully Qualified Domain Name) olarak adlandırılan adreslerin IP’lere çözümlenmesini sağlarlar. Bu işlem, hatırlaması zor olan IP adreslerini kullanmak yerine, hatırlaması daha kolay olan host isimlerinin kullanımına izin verir.1
DNS host isimleri ile IP adresleri arasında çift taraflı dönüşüm sağlayan dağıtık bir database’ dir. DNS veritabanı sistemi en tepede root sunucularının yer aldığı ağaç yapısındadır. Ağaç yapısındaki dallanma maksimum 127 basamaktır. Her nokta maksimum 63 karakterden oluşabilmektedir. DNS sisteminde root nokta (.) ile gösterilir. Veritabanı üzerindeki her bir altnokta “domain”; bu domainden kollara ayrılan her bir parça ise “subdomain” olarak adlandırılır. Bir adres en alttan root’a gelecek şekilde gösterilir. Aynı düğüm (parent node) altındaki düğümlerin (children node) farklı isimde olması gerekir. Böylelikle domain adları tek olması sağlanmış ve olası çakışmalar önlenmiş olur.
2
Okumaya devam et “DNS Nedir?”

CDP

CDP (Cisco Discovery Protokol) (Cisco Tanımlama Protokolü) nedir?

 

CDP (Cisco Discovery Protokol), cisco cihazlarda kullanılan, bir cihaza direk olarak bağlı olan komşu cihazları gösteren bir protokoldür. CDP protokolü Router, Switch, Access Server, Bridge gibi ağ cihazlarının hepsinde kullanılır. Bu protokol OSI modelinde ikinci katmanda (data link) kullanılan bir protokoldür. Bu protokol sayesinde ağ üzerinde bulunan bir cihazın komşu cihazlarının yerleri direk olarak tanımlanır. CDP protokol kullanılarak sadece hangi cihaz olduğu değil aynı zamanda device id (aygıt adı), açık olan interfaceler (arayüzler), cihazın portlarında bulunan ip adresleri, cihazların fonksiyonel kapasiteleri ve cihazların platformları, cihazda kullanılan işletim sistemi versiyonu da rahatlıkla görülebilir. Bunun olması için cihazların CDP prokolünün açık olması gerekir ki varsayılan olarak açık gelir. İstenirse bu özellik ağ yöneticisi tarafından daha sonra kapatılabilir. Bu kapatma işlemi sadece belli portlarda olabileceği gibi cihazın tüm portlarına da uygulanabilir. CDP protokolünün CDP ve CDP v2  olmak üzere iki versiyonu mevcuttur. Versiyon ikide komşu cihazlardan alabileceğimiz bilgi miktarı da artıyor. VLAN (Virtual Local Area Network) (Yerel Sanal Ağlar) bilgileri, VTP (VLAN Trunking Protokol)  (Yerel Sanal Ağlar Gövde Protokolü) isim alanları, Full-Half Duplex (Yarım tam iletim) çalışma bilgileri bunlara örnektir.
Okumaya devam et “CDP”

Storage Area Network

SAN TEMELLERİ

Artan depolama alanı gereksinimleri büyük kuruluşların geleneksel dosya sunucularından daha gelişmiş olan SAN çözümlerine yönelmesine sebep olmuştur. SAN; sunucular ve depolama üniteleri arasında hızlı, güvenilir bağlantı sağlayan özelleştirilmiş bir ağ türüdür. SAN uygulamasında bir depolama ünitesi herhangi tek bir sunucunun özel malı olmak yerine, depolama birimleri ağdaki sunucu ve diğer depolama ünitelerinin ortak malıdır. Kısacası SAN; sunucuları depolama birimlerine, depolama birimlerini birbirlerine ve sunucuları birbirine bağlamaktadır. Şekilde temel bir SAN topolojisi görünmektedir.

san1
Okumaya devam et “Storage Area Network”