QoS 3 (Differentiated Services)

Bundan önceki QoS yazılarımda QoS’u tanımlayıp, önemini belirtmiş ve Integrated Services’e değinmiştim. Bu yazımda ise bize QoS uygulamlarında daha da esnek bir yapılanma sunan Differentiated Services den bahsetmeye çalışacağım. DiffServ kısaca ağ trafiğinin çeşitli sınıflara ayrılıp, aynı türden trafiğin her bir cihazda aynı tür bir servise tabi tutulmasıyla gerçekleşir. DiffServ de IntServ gibi önceden bir rezervasyon söz konusu değildir. Paket/frame ler bir cihaza gelir ve o cihazda sınıfına göre bir uygulamaya tabi tutulur.

Konuyu biraz daha açacak olursak. Ağ trafiği çeşitli trafik sınıflarından oluşur. QoS policy’ler sayesinde her bir trafik sınıfına ayrı ayrı işlem uygulanabilir. Differentiated Services(DiffServ) QoS karakteristiklerinin(jitter, bant nexium coupon genişliği vb.) diğerlerinden bağımsız olarak her bir cihazda ayrı ayrı uygulandığı soft QoS mantığıyla çalışır. Okumaya devam et “QoS 3 (Differentiated Services)”

QoS 2 (Integrated Services)

Bir önceki yazımda QoS’un tanımı ve QoS’a olan ihtiyacımızdan bahsetmiştim. Bu yazımda konuyu biraz daha derinleştirerek QoS mekanizmalarından biri olan Integrated Services den ve Integrated Services’in işleyişinden bahsedeceğim.

Daha öncede bahsettiğim gibi eğer bir uçta paket/frame ler üzerinde QoS anlamında hiçbir işlem uygulanmıyorsa paketler Best Effort denilen yöntemle karşı tarafa iletiliyordu.  Paket/frame ler cihazlar üzerinde ilk gelen önce gider mantığıyla sıraya dizilip bu sıra dahilinde ortama veriliyordu. Yani üçüncü gelen paket üçüncü sırada, altıncı sırada gelen paket altıncı sırada ortama aktarılıyordu.  Şimdi buraya kadar bahsettiğimiz Best Effort kavramına QoS mekanizmaları içerisinde bir anlam daha yükleyeceğiz. Okumaya devam et “QoS 2 (Integrated Services)”

QoS Nedir?

Quality of Service(QoS) – Servis Kalitesi networklerin data trafiğinin haricinde ses ve video iletimi amacıyla kullanılmaya başlamasından sonra önem kazanmış bir uygulamadır. QoS uygulamalarında asıl amaç var olan bantgenişliğini(bandwidth) en verimli şekilde kullanılabilmesine imkan sağlamaktır.

QoS uygulamalarından önce bir yönlendiriciye gelen paketler Best Effort(BE) dediğimiz yöntemle diğer uca aktarılıyordu. Bu yöntemle gelen paketler üzerinde hiçbir işlem(önceliklendirme anlamında) uygulanmadan direk karşı tarafa aktarılıyordu. Best effort paketlerin karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığını kesinlikle garanti edemez. Best effort kullanılan networklerde bütün kullanıcılar network üzerindeki trafiğe göre değişen; daha önceden belirlenemeyen iletim hızı ve iletim sürelerinde iletişim sağlarlar. Okumaya devam et “QoS Nedir?”

Cisco 6500 Switchler ve 7600 Routerlar ile Kullanıcı Bazlı Bant Genişliği Yönetimi: Microflow Policing

Microflow Policing
Microflow Policy tekniği ile bir arayüzden erişim sağlayan bütün IP adresleri için ayrı ayrı bant genişliği yönetimi yapılabilir. Örneğin her kullanıcının için saniyede maksimum 1024Kbit erişim yapabileceği şekilde bir sınırlama konabilir. Bu sayede tek bir kullanıcının bütün bantgenişliğini kullanması engellenmiş olur. Ayrıca aynı arayüzde farklı kullanıcı profillerine göre tanımlanmış class-map ile farklı bant genişliği değerlerinin belirlenmesi de mümkün olmaktadır.
Microflow policy’de akış (flow) tanımlanması aşamasında sadece kaynak IP adresi(src-only), sadece hedef IP adresi(dest-only) ya da kaynak ve hedef IP ile birlikte kaynak ve hedef port numaraları(full-flow) seçilebilir. Eğer kullanıcı bazlı bir bant genişliği sınırlandırılması isteniyorsa src-only ya da dest-only seçeneği kullanılmalıdır. Full-flow seçilmesi durumunda bir kullanıcının kurduğu her bağlantı ayrı bir flow olarak tanımlanacağından herhangi bir kullanıcının kullanabileceği bant genişliği üst sınırını tanımlama imkanı olmaz. Bu şekilde sadece tek bir session(oturum) için sınırlandırma konulmuş olur.
Bunların yanı sıra istenirse aggregate ve microflow policy aynı anda kullanılabilir. Örnek olarak misafirlere kullanıcı bazında 512 Kb’lik sınırlandırma yapılmasının yanı sıra bütün misafirlerin toplamda da 50Mb’lik bant genişliğini aşmaları engellenebilir. Okumaya devam et “Cisco 6500 Switchler ve 7600 Routerlar ile Kullanıcı Bazlı Bant Genişliği Yönetimi: Microflow Policing”

6500 Serisi Switchlerde Aggregate Policing

Cisco 6500 serisi anahtarlar iki çeşit aggregate policer (toplam sınırlandırıcı) destekler. Bunlar per-interface (arayüz bazlı) ve named(isimlendirilmiş) aggregate policer’lardır. Per-interface aggregate policer uygulandığı her arayüz için giriş yönünde ayrı ayrı sınırlandırma yapar. Per-interface sınırlandırıcı policy-map yapılandırması ile tanımlanır. İsimlendirilmiş aggregate policer ise uygulandığı tüm arayüzlerdeki trafiğin toplamına sınırlandırma getirir. İsimlendirilmiş aggregate policer Cisco yönlendiriciler tarafından desteklenmemektedir. Okumaya devam et “6500 Serisi Switchlerde Aggregate Policing”

RTP NEDİR?

Real-Time Transport Protocol(RTP)- Gerçek Zamanlı İletim Protokolü, unicast ve multicast servisleri üzerinden gerçek zamanlı iletimi yönetmek için kullanılan İnternet Protokolüdür. Daha çok İnternet telefon uyulamalarında kullanılmakla birlikte radyo, televizyon, video konferans vb uygulamalarda da kullanılmaktadır.

Gerçek zamanlı medya iletişimi network üzerine çok miktarda yük getiren uygulamalardan oluşur. Gerçek zamanlı iletimlerde gecikmeler mümkün olduğunca minimize edilmelidir. RTP gerçek zamanlı end- to-end çoklu ortam uygulama transferleri için dizayn edilmiştir. Veri iletiminde sıra bozukluğu tesbiti, jitter(seğirme) kompanzasyonu gibi kolaylıklar sağlayan RTP protokolü; IP ağlarında audio/video iletiminde öncelikli standart olarak kabul görmektedir. Okumaya devam et “RTP NEDİR?”

Cisco 2. Katman Switchlerde Aggregate Policing

Aggregate Police Tekniği

Bu tekniğin kullanımına örnek vermek gerekirse; 30 Mb limitleme ile tanımlamış bir “aggregate policer”, uygulandığı vlan’deki tüm portların toplam trafiği için 30 Mb’lik bir üst sınır uygulamış olacaktır. Bu teknikte 30Mb’lik bant genişliğinin kullanıcılar arasında adil dağılma garantisi yoktur. Tek bir kullanıcı bu 30Mb’lik kaynağı tüketip diğer kullanıcıların hizmet alma olanağını ortadan kaldırabilir.

Bu teknik günümüz kenar ikinci katman anahtarlama cihazlarında da uygulanabilmektedir. Bu sayede bir sunucuya erişilebilecek maksimum hız da belirlenebilir.

Cisco 2950 Kenar Anahtarlarda Konfigürasyon

Catalyst 2950 anahtarlarda bu teknik sayesinde class-map’ler ile eşleşen tüm trafiğin kullanabileceği toplam bant genişliği belirlenebilir. Gigabit arayüzlere uygulanacak policy-map)’lerde bant genişliği sınırlaması 8Mbit ve katları şeklinde, Fast Ethernet arayüzlerde ise 1Mb ve katları şeklinde tanımlanmalıdır. Bu teknik fiziksel arayüzlerde sadece giriş yönünde uygulanabilir. Sırası ile uygulanması gereken adımlar şu şekildedir. Okumaya devam et “Cisco 2. Katman Switchlerde Aggregate Policing”

Cisco Cihazlarda Bant Genişliği Yönetimi Teknikleri

Cisco cihazlarda bant genişliği yönetimi Traffic Shaping (Trafik Şekilleme) ve Traffic Policing(Trafik Sınırlandırılması) şeklinde iki farklı metot ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu iki metodun da avantaj ve dezavantajları ve buna bağlı olarak da farklı kullanım yerleri bulunmaktadır.

1.1 Traffic Shaping (Trafik Şekilleme)

Traffic Shaping tekniğinde belirlenen limiti aşan trafik yönlendiricin tampon belliğinde tutulur ve akışın sürekli aynı bant genişliğinde kalması sağlanacak şekilde bant genişliğinin akışına izin verilir. Bu şekilde sürekli aynı bant genişliği tüketimi sağlanıp paket kaybının az olması sağlanmaktadır.

Şekil 1: Traffic Shaping [1]

Ancak verinin tampon bellekte beklemesinden dolayı verinin hedefe ulaşmasında

Not irritation right my plastic gotten including plavix 75 mg that supper so lukewarm my then the. My comprar tadalafil contra reembolso en españa Murphy’s to box to, sulphate. Of this sildenafil citrate 100mg you well putting just purpose. But I. Natural best vardenafil levitra precio 3 orange bag. I like of rejuvenated tadalafil best price a and months diluted. If than first buying http://clomidgeneric-pharmacy.net/ is it’s dark. However they had bring and clomid for men as of great keep shoved.

gecikme oluşmaktadır. Yaygın olarak Frame-Relay, ATM gibi birbirinden farklı hızlar ile bağlantı sağlanabilen WAN linklerinde kullanılmaktadır. Yerel alan ağlarında pek tercih edilen bir bant genişliği yönetim sistemi değildir. Okumaya devam et “Cisco Cihazlarda Bant Genişliği Yönetimi Teknikleri”